top of page
הקשר כמרפא

הרצאות

בכל שנה מתקיימת הרצאת זום לקהל הרחב שמטרתה

לחשוף את הציבור הרחב ואת קהל המטפלים לגישה.

הרצאה לקהל הרחב שנת 2021

הבסיס של גישת ״הקשר כמרפא״:

״מה לא לימדו אותנו על אהבה?״ - על התקשרות וקשר

הרצאה לקהל הרחב שנת 2022

על מיניות וטיפול במיניות על פי גישת ״קשר כמרפא״: 

״מה יציל את המיניות שלנו?״ – על מיניות והתקשרות

הרצאה לקהל הרחב שנת 2023

הקשר הזוגי ככלי לטיפול בטראומה ופצעי ילדות: 

״הקשר כמרפא״ – משחזור לריפוי בקשר זוגי

הרצאה לקראת קורס ״לומדים אהבה״ לקהל הרחב, שנת 2023

bottom of page